چاپ کردن این صفحه

پپتید سی انسانی فوق حساس (Human Ultra Sensitive C-Peptide)

 • نام محصول: پپتید سی انسانی (فوق حساس)
 • علامت اختصاری: Human Ultra Sensitive C-Peptide
 • کد محصول: 10-1141-01
 • نوع نمونه: سرم، پلاسما، ادرار
 • حجم نمونه: 50 میکرو لیتر
 • تعداد تست: 96
 • حساسیت: 2.5 پیکومول در لیتر
 • محدوده سنجش: 5 تا 300 پیکومول در لیتر
 • شرایط نگهداری: در دمای 2-8 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: کاربرد تشخیصی و تحقیقاتی دارد
 • عکس: عکس
 • Rating
3324 بازدید