چاپ کردن این صفحه

گلوکاگن انسانی (Human Glucagon)

 • نام محصول: گلوکاگن انسانی
 • علامت اختصاری: Human Glucagon
 • کد محصول: 10-1271-01
 • نوع نمونه: سرم، پلاسما، محیط کشت
 • حجم نمونه: 25 میکرو لیتر
 • تعداد تست: 96
 • حساسیت: 1.7 پیکومول در لیتر
 • محدوده سنجش: 3 تا 150 پیکومول در لیتر
 • شرایط نگهداری: در دمای 2-8 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: کاربرد تشخیصی و تحقیقاتی دارد
 • عکس: عکس
 • Rating
2676 بازدید