چاپ کردن این صفحه

لیپوپروتئین ( آ ) انسانی ((Human Lipoprotein-a /LP(a)

 • نام محصول: لیپوپروتئین آ انسانی
 • علامت اختصاری: (Human Lipoprotein-a /LP(a
 • کد محصول: 10-1106-01
 • نوع نمونه: سرم، پلاسما
 • حجم نمونه: 25 میکرو لیتر
 • تعداد تست: 96
 • حساسیت: 0.07 واحد در لیتر
 • محدوده سنجش: 0.2 تا 5.5 واحد در لیتر
 • شرایط نگهداری: در دمای 2-8 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: کاربرد تشخیصی و تحقیقاتی دارد
 • عکس: عکس
 • Rating
2709 بازدید