چاپ کردن این صفحه

فعالیت گلوتاتیون ردوکتاز (Glutathione Reductase Activity)

  • نام محصول: فعالیت گلوتاتیون ردوکتاز
  • علامت اختصاری: GR
  • کد محصول: ZB-GR-96A/48A
  • تعداد تست: 96 تستی و48 تستی
  • شرایط نگهداری: ر دمای 8-2 درجه سانتیگراد نگهداری شود
  • کاربرد: صرفا کاربرد تحقیقاتی دارد
  • عکس: عکس
  • Rating
1402 بازدید آخرین ویرایش در شنبه, 17 فروردين 1398 17:00

موارد مرتبط