چاپ کردن این صفحه

انسولین موش صحرایی فوق حساس (Rat Ultra Sensitive Insulin)

 • نام محصول: انسولین موش صحرایی (فوق حساس)
 • علامت اختصاری: Rat Ultra Sensitive Insulin
 • کد محصول: 10-1251-01
 • نوع نمونه: سرم، پلاسما
 • حجم نمونه: 25 میکرو لیتر
 • تعداد تست: 96
 • حساسیت: 0.02 میکروگرم در لیتر
 • محدوده سنجش: 0.05 تا 1 میکروگرم در لیتر
 • شرایط نگهداری: در دمای 2-8 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: صرفا کاربرد تحقیقاتی دارد
 • عکس: عکس
 • Rating
3895 بازدید