PadginTeb , Department of Education

بخش آموزش پادگین طب

Homeمقالات آموزشی

فاکتور نکروز دهنده ی تومور آلفا در موش صحرائی (Rat Tumor Necrosis Factor-α ELISA Kit)  

فاکتور نکروز دهنده ی تومور آلفا (با نام­های دیگر مانند TNF-alpha، TNF-α، cachexin یا cachectin)، براي اولین بار در اوایل دهه 1960 به عنوان عامل نکروز هموراژیک در تومور، شناخته شد. اما شناسایی دقیق آن به سال 1984 برمی گردد ، در آن زمان Agarwal و همکاران دو نوع فاکتور سیتوتوکسیک جداسازي نمودند که یکی از آنها با وزن مولکولی 17 کیلودالتون از ماکروفاژها جدا شده بود و (TNF-α) نامیده شد.

ادامه مطلب...

کیت انسولین موش صحرائی (Rat Insulin ELISA Kit)

انسولين مهمترين هورمون در تنظيم هوموستاز قند خون است و طيف وسيعي از فعاليتهاي زيستي را شامل مي شود. اين هورمون برداشت گلوكز در عضلات و بافت چربي را تحريك كرده و گلوكونئوژنز را در كبد مهار مي كند. ترشح انسولين در ديابتِ وابسته به انسولين به طور قابل توجهي كاهش مي يابد در حالي كه در ديابتِ غير وابسته به انسولين، چاقي، انسولينميا و سندرم كوشينگ افزايش مي يابد. 

ادامه مطلب...

گلوتاتیون احیاء (GSH)

گلوتاتیون با فرمول شیمیایی GSH و فرمول مولکولی C10H17N3O6S یک ترکیب پپتیدی کوچک است که از سه اسید آمینه ی سیستئین، اسید گلوتامیک و گلیسین ساخته شده‌است. در این پروتئین، بین گروه آمینی اسید آمینه سیستئین که به طور معمول به اسید آمینه گلیسین متصل است با گروه کربوکسیل زنجیرهی اسید گلوتامیک یک پیوند پپتیدی غیر معمول ساخته می شود

ادامه مطلب...

سنجشِ تکثیر و بقای سلولی به روش MTT 

بررسی تکثیر و بقای سلولی از تکنیک­های مهم و اساسی در آزمایشگاه­های سلولی محسوب می­شود. این بررسی نیازمند کمّی سازی دقیق تعداد سلول­های زنده در محیط کشت سلولی است. بنابراین روش­های محاسبۀ بقای سلولی جهت بهینه­ سازی شرایط کشت سلول، ارزیابی عوامل رشد سلولی، کشف آنتی­ بیوتیک­ها و داروهای ضد سرطان، ارزیابی اثرات سمّی آلاینده ­های محیطی و مطالعات آپوپتوز ضروری هستند

ادامه مطلب...

ویتامین C، آنتی اکسیدانی مهم

ویتامین C یک ویتامین محلول در آب و به عبارتی یک آنتی اکسیدان محلول در آب است. این ویتامین که با نام آسکوربیک اسید نیز شناخته می شود یک لاکتون شش کربنه است کهدر کبدبسیاریاز پستانداران به جز انسان و خوکچه ی هندی از گلوکز ساخته می شودآنزیم گلونولاکتون اکسیداز که برای سنتز ویتامین C ضروری است در انسان و خوکچه ی هندی وجود ندارد

ادامه مطلب...

سنجش پروتئین به روش برادفورد

سنجش پروتئین به روش برادفورد یک روش رنگ سنجی سریع، ساده، دقیق و حساس است که برای اندازه گیری غلظت پروتئین در محلول به کار می رود. این روش در سال 1976 توسط ماریون ام برادفورد ارایه گردید.اساس روش برادفورد بر تشکیل کمپلکس بین رنگ آبی کماسی G-250 و پروتئین های موجود در محلول استوار است

ادامه مطلب...

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC)

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام به مجموعه ایی از ترکیبات مربوط می شود. آنتی اکسیدان به ترکیباتی اطلاق می شود که قادر به حفظ سیستم های بیولوژیکی در برابر اثرات مضر گونه های فعال اکسیژن و نیتروژن هستند. در واقع آنتی اکسیدانها نقش مهمی درمهار گونه های فعال اکسیژن و نیتروژن و جلوگیری از تشکیل آن ها ایفا می کنند

ادامه مطلب...

آنزیم پاراکسوناز(PON)

خانواده ی پاراکسونازها در انسان شامل ژن های PON1، PON2 و PON3 می باشد.این ژن ها روی بازوی بلند کروموزوم 7 قرار دارند و از نظر ساختاری مشابه یکدیگرند. بین توالی نوکلئوتیدی این سه ژن حدود 70% و بین توالی آمینو اسیدی آن ها حدود 60% تطابق وجود دارد. هر سه ژن PON1، PON2 و PON3 دارای 9 اگزون هستند اما PON1 یک کدون اضافی در موقعیت 106 (لیزین) در اگزون 4 دارد که در PON2 و PON3 وجود ندارد

ادامه مطلب...

گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)

گلوتاتیون پراکسیداز ( (EC 1.11.1.9نام عمومی خانواده ای از آنزیم ها با فعالیت پراکسیدازی است که نقش بیولوژیکی اصلی آن ها محافظت ارگانیسم ها در برابر آسیب های اکسیداتیو می باشد.عملکرد بیوشیمیایی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز کاهش هیدروپراکسیدهای لیپیدی به الکل های مربوطه و کاهش پراکسید هیدروژن آزاد به آب است

ادامه مطلب...

اکسید نیتریک NO

را تخریب می کند.ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه اکسید نیتریک اندازهﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن در ﺑﺪن از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻲ دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻫـﺎي ﭘﺎﻳـﺪار آنﻳﻌﻨﻲ ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ به عنوان شاخصی از تولید اکسید نیتریک اندازه گیری می شوند

 

ادامه مطلب...

تازه های آموزش

آمار بازدیدکنندگان

Today212
Yesterday511
This week1153
This month5496
Total312965

  • IP: 54.226.36.60

Who Is Online

6
Online

چهارشنبه, 21 آذر 1397 09:37

موقعیت مکانی

با ما در تماس باشید

تهران,خیابان شریعتی,خیابان خواجه عبدالله انصاری,خیابان ابوذر شمالی,پلاک 60,طبقه چهارم واحد 16