PadginTeb , Department of Education

بخش آموزش پادگین طب

Homeمقالات آموزشی

 

گونه های فعال اکسیژن ()ROS: Reactive Oxygen Species با پروتئينها، اسيدهاي نوكلئيك، ليپيدها و ساير مولكول ها واكنش مي كنند و با تغيير ساختمان طبيعي آنها، سبب ايجاد ضايعات بافتي و در نتيجه بروز بیماری های مختلفی از قبیل آترواسكلروز، بيماريهاي التهابي و سرطان مي گردند.

 

 

ادامه مطلب...


سمیت گونه های فعال اکسیژن (
ROS=Reactive Oxygen Species) از عوامل اصلی دخیل در سرطان، پیری، بیماری های قلبی، آسیب های سلولیکبد و سایر اندام ها می باشد. یکی از مهم ترین مکانیسم های آنتی اکسیدانی بدن در برابر حمله ی گونه های فعال اکسیژن، حضور و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز(SOD) است.

ادامه مطلب...

مالون دی آلدهید: نشانه بیماری، عامل بیماری

 

سلولهای بدن همواره در معرض مواد اکسید کننده ی مختلف می باشند. گونه های فعال اکسیژن (ROS=Reactive Oxygen Species) که شامل مولکول های بسیار فعال واجد اکسیژن هستند، از ترکیبات اکسید کننده ی رایج محسوب می شوند.

ادامه مطلب...

پديده هوک (Hook Effect):

به بيان ساده پديده هوک (پديده قلاب) عبارت است از کسب نتايج منفي کاذب در غلظت بالاي آناليت. در اين پديده غلظت آناليت (جزء مورد اندازه گيري که مي تواند آنتي ژن يا آنتي بادي باشد) از بالاترين استاندارد نيز بسيار بالاتر است. وجه تسميه اين پديده قلاب شکل بودن منحني استاندارد است.

ادامه مطلب...

تداخلات غير ويژه:

تداخلات غير ويژه معمولاً از غلظت بالاي برخي از اجزاء موجود در نمونه حادث مي شوند. مثلاً اسيدهاي چرب آزاد در سنجش هايي مانند تيروکسين با جابجا کردن T4 از پروتئين هاي حامل تداخل ايجاد مي کند. بر اساس گزارشات موجود ميزان جابجايي T4 به ميزان غير اشباع بودن اسيدها بستگي دارد.

ادامه مطلب...

آنتي بادي هاي هتروفيل:

گزارشات موجود نشانگر آنند که سرم 30 تا 40 درصد افراد داراي آنتي بادي هاي هتروفيل است. علت حضور اين آنتي بادي ها به دليل تماس با محصولات حيواني ( ايمونوتراپي)و يا همزيستي با حيوانات است. واکنش آنتي ژني آنها سبب افزايش ميزان اين آنتي بادي ها مي گردد. واکنش آنتي ژني مربوطه با تماس نزديک با اين حيوانات شروع مي شود.

ادامه مطلب...

اتوآنتي بادي بر عليه هورمون هاي تيروئيدي:

بيش از چهل سال است که اتوآنتي بادي هاي ضد هورمون هاي تيروئيدي شناخته و گزارش شده اند. از هر 2500 نفر يکي داراي اتوآنتي بادي بر عليه T3 و T4 است. گزارش محققان ژاپني نشاندهنده وجود اتوآنتي بادي ضد T3 و يا T4 در 8/1 درصد افراد است.

ادامه مطلب...

پروتئين هاي هورمون گير داخلي 
(Endogenous hormone-binding proteins)

اينگونه پروتئين هاي هورمون گير با غلظتهاي متفاوت در تمام سرم ها و پلاسما ها وجود داشته، مي توانند منشأ تداخل در سنجش هاي ايمني باشند. هم نوع و هم غلظت اين پروتئين ها تحت تأثير عوامل ارثي و اکتسابي قرار دارند. از ميان اين پروتئين ها آلبومين اهميت زيادي دارد چرا که هم بيشترين غلظت را داشته و هم به طيف وسيعي از آناليت ها از جمله هورمون ها متصل مي گردد.

ادامه مطلب...

پروتئين هاي حامل غير طبيعي:

برخي از نمونه هاي سرمي يا پلاسمايي افراد، حاوي پروتئين هاي حامل غير طبيعي مي باشد. غير طبيعي بودن اين پروتئين ها مي تواند کمي يا کيفي، ارثي يا اکتسابي باشد مثلاً: در بيماري ارثي Dysalbuminemia وجود آلبومين غير طبيعي سبب افزايش ميزان تيروکسين مي گردد.

ادامه مطلب...

تأثير پروتئين ها:

مهمترين پروتئين هايي که سبب تداخل در برخي از سنجش هاي ايمني مي شوند، عبارتند از: آلبومين، فاکتور روماتوئيد، کمپلمان، ليزوزيم و فيبرينوژن. به اختصار به برخي علل تداخلي در اين موارد اشاره مي شود. آلبومين به دو دليل مي تواند سبب تداخل گردد: 1- آلبومين در ميان پروتئين ها بيشترين غلظت را داراست و برهم کنش هاي پروتئين در غلظت بالا مطرح مي گردد.

ادامه مطلب...

تازه های آموزش

آمار بازدیدکنندگان

Today160
Yesterday385
This week1333
This month6150
Total289063

  • IP: 54.80.188.87

Who Is Online

1
Online

پنج شنبه, 26 مهر 1397 12:37

موقعیت مکانی

با ما در تماس باشید

تهران,خیابان شریعتی,خیابان خواجه عبدالله انصاری,خیابان ابوذر شمالی,پلاک 60,طبقه چهارم واحد 16